Arbetsmiljö

Vi är mycket mån om vår kompetenta personals välbefinnande och hälsa och bedriver därför ett aktivt arbetsmiljöarbete och vi är också certifierade inom området(AFS).

Företaget arbetar aktivt för att utforma ergonomiska arbetsredskap samt utveckla nya tekniker för att underlätta arbetet för slamtömmare.

Detta är inte minst viktigt i dessa dagar med skärpta arbetsmiljökrav.