Företaget

Svensk Tanktransport AB är ett företag med 35 års erfarenhet av olika typer av tanktransporter.

Vi utför transporter av främst hushållsavfall på land och till sjöss.

Företaget vänder sig i huvudsak mot kommuner samt företag i Stockholmsregionen och strävar efter 

att erbjuda dessa kostnads- och miljöeffektiva transportlösningar.

Möjligheter och innovation är våra ledord.

Specialfordon

Slamtömning svår terräng

Vi utför slamtömning på mycket svårtillgängliga platser med hjälp av våra specialfordon.