Våra tjänster

Svensk Tanktransport AB är ett företag med 35 års erfarenhet av olika typer av tanktransporter.

Skärgårdstransporter

Transport av farligt avfall

Högtryckspolning

Jourtömning

Återfyllnad av vatten

Tömning av Fettavskiljare

Slamtömning svår terräng

Ångning/Upptining

Slamsugning

Arbetsmiljökonsultation