SRV-modellen

Svensk Tanktranport har tillsammans med SRV-Återvinning och Södertörns Miljö och Hälsoskyddsförbund varit med och utveckla ”SRV-Modellen.

Detta är en arbetsmetod som utvecklats för att komma tillrätta med arbetsmiljöproblemen kring slamtömningen.

Modellen har visat sig vara mycket framgångsrik och möjliggjort ett aktivt arbetsmiljöar
bete där nyckelorden är kommunikation mellan upphandlare, entreprenör, miljökontor samt fastighetsägare.