Specialfordon

Slamtömning svår terräng

Vi utför slamtömning på mycket svårtillgängliga platser med hjälp av våra specialfordon.