Okategoriserade

Slamkärran

”Slamkärran” har vi tagit fram för att använda på fastlandet och i skärgården för att där kunna erbjuda slamtömning på hämtställen som annars skulle vara omöjligt. Den är också ett hjälpmedel för att undvika långa slangdragningar och… Läs mer »Slamkärran

SRV-modellen

Svensk Tanktranport har tillsammans med SRV-Återvinning och Södertörns Miljö och Hälsoskyddsförbund varit med och utveckla ”SRV-Modellen”. Detta är en arbetsmetod som utvecklats för att komma tillrätta med arbetsmiljöproblemen kring slamtömningen. Modellen har visat sig vara… Läs mer »SRV-modellen